Pompa ciepła z solarem PV – ekonomiczne ogrzewanie domu

0
686

Sezonowy koszt ogrzewania mieszkania, budynku zależy od poziomu komfortu, zastosowanej technologii izolacji przegród budowlanych i jakości źródła ciepła ale także kompetencji technicznych użytkownika. Jakie źródło ciepła zastosować? Czy pompa ciepła to dobry wybór?

Pompa ciepła z solarem PV – ekonomiczne ogrzewanie domu 1
Pompa ciepła

W polskiej rzeczywistości należy rozważyć posiadanie kilku źródeł ciepła, które mogą być zamiennie uruchamiane w zależności od cen nośników energii. Wykonanie analizy porównawczej uwzględniającej sprawność źródła ciepła i koszt wytworzenia ciepła w przeliczeniu na jednostkę energii pozwoli na podjęcie decyzji, którą technologię produkcji ciepła należy uruchomić. Zalecenia które podajemy wynikają z wieloletnich doświadczeń np.: na przestrzeni lat 1996 – 2016 cena 1 kWh energii elektrycznej wzrosła z około 0,22 zł do około 0,55 zł a więc po nad dwukrotnie, a cena jednej tony węgla kamiennego typu „groszek” z 270 zł do 860 zł czyli ponad trzy krotnie.

Pompa ciepła z solarem PV – ekonomiczne ogrzewanie domu 2
Pompa ciepła

Jedyną alternatywą dla ciągłego wzrostu cen energii dostarczanej przez koncerny energetyczne jest ograniczenie za potrzebowania ciepła lub budowa własnego odnawialnego źródła ciepła. Budowa źródła ciepła nie w każdym przypadku jest możliwa lecz oszczędne gospodarowanie ciepłem jest dostępnie dla każdego. Proponowany przez DOM-EKO etap postępowania dla uzyskania oszczędności w ogrzewaniu budynków zaczynamy od analizy nakładów na przyszłe oszczędności: Zapotrzebowanie na ciepło budynku możemy ograniczyć po przez:

1. Podjęcie decyzji o budowie małego (< 120 m2) budynku spełniającego aktualne normy w zakresie ochrony cieplnej,

2. Wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku,

3. Wykonanie alternatywnego źródła ciepła wykorzystującego energię odnawialną z okresową analizą opłacalności eksploatacji (DOM-EKO dostarcza nieodpłatnie analizę raz w roku)

4. Ograniczenie temperatury komfortu (wzrost o każdy 1ºC ponad normatywne 20ºC powoduje wzrost zapotrzebowania na energię o około 5%)

5. Zastosowanie automatyki pogodowej i optymalizacja nastawy pracy instalacji grzewczej w czasie,

6. Korelację instalacji grzewczej z eksploatacją wentylacji mechanicznej budynku. Najbardziej technicznie zaawansowanym rozwiązaniem źródła ciepła bez płomieniowego jest wykorzystanie pompy ciepła i instalacji solarnej PV.

Pompa ciepła z solarem PV – ekonomiczne ogrzewanie domu 3
Pompa ciepła

Dodatkowym bonusem zastosowania technologii pomp ciepła jest wsparcie instytucji finansowych w tym Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji lub niskooprocentowanej pożyczki. Nasi specjaliści pomogą w opracowaniu stosownego wniosku. W zależności od wielkości działki i warunków gruntowych pompy ciepła mogą wykorzystać ciepło zgromadzone w gruncie jak również pozyskiwać je bez pośrednio z powietrza atmosferycznego. Postęp technologiczny w zakresie rozwiązań budowy pomp pozwala prawie z taką samą skutecznością roczną wykorzystywać pompy ciepła powietrzne jak i gruntowe a decyzję o wyborze systemu najlepiej zostawić doradcy technicznemu DOM-EKO.

Pompa ciepła z solarem PV – ekonomiczne ogrzewanie domu 4
Pompa ciepła

Według nowej definicji klasy energetycznej budynków klasa A+ gwarantuje zużycie energii końcowej nie wyższe niż 30 kWh/m2/rok. Wysoka sprawność instalacji z pompami ciepła nie jest automatycznie gwarantowana gdyż jest ona powiązana z programowaniem automatyki dla temperatur zasilania zarówno instalacji centralnego ogrzewania jak i produkcji ciepłej wody. Wykonane badania na wielu instalacjach pomp ciepła zbudowanych przez DOM-EKO wskazują, że analiza cieplna budynku i potrzeby komfortu użytkownika są podstawowym kryterium doboru mocy urządzeń grzewczych. Połączenie instalacji pomp ciepła z kolektorami PV gwarantuje prawie darmowe ciepło i jest alternatywą dla ciągłego wzrostu cen energii.

(inż. Grzegorz Więciorkowski, DOM-EKO)

Foto: Flickr

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here